Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec Kanon

Harmonogram szkoleń

7-8 luty 2019

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025 + Wymagania stawiane laboratoriom pomiarowym i/lub badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem. 

Opis i plan
13-15 luty 2019 (3 dni)

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Opis i plan
21-22 luty 2019

MSA - Metody statystyczne w kwalifikowaniu środków pomiarowych (edycja IV)

czytaj więcej
Wykłady, ćwiczenia oraz prezentacja gotowych rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w zakładach przemysłowych. Przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności środków pomiarowych w myśl wymagań specyfikacji ISO/TS 16949:2002, QS 9000.

Opis i plan
7-8 marzec

Niepewność pomiarów - warsztaty teoretyczno-praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z metodyką obliczania niepewności pomiarów oraz zdobycie informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności. Omówienie zasad i praw panujących w tym zakresie, w odniesieniu do różnych norm jakościowych, takich jak np.: PN-EN ISO 10012-1, PN-EN ISO 14253-1, VDI/VDE/DGQ, DIN ENV 13005 i innych.
Dotyczy głównie pomiarów długości i kąta jak również pomiarów siły, masy, ciśnienia, temperatury i innych wielkości mierzalnych.

Opis i plan
14-15 marzec

Podstawy wykonywania pomiarów geometrii i obsługa przyrządów pomiarowych - warsztaty szkoleniowe

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z praktycznym, poprawnym użytkowaniem podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów geometrii. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje do wykonywania pomiarów. 
Szkolenie kierowane jest do: 
- kandydatów do pracy na stanowisku kontrolera jakości 
- pracowników działów kontroli jakości i/lub laboratoriów pomiarowych 
- osób wspomagających działy kontroli jakości i/lub laboratoria 
- osób doskonalących swoje umiejętności 
Materiał omawiany na szkoleniu zawiera wiedzę niezbędną każdej początkującej osobie zajmującej się pomiarami i zapewnieniem jakości.

Opis i plan
18-19 marzec

Projektowanie procesów pomiarowych - Dobór wyposażenia pomiarowego w systemie jakości wg ISO 9001 i IATF16949:2016

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zaprojektowania procesu pomiarowego w dowolnym procesie wytwórczym dla wielkości geometrycznych i mechanicznych, m.in.: przedstawienie organizacji jako mapy procesów z uwzględnieniem procesów pomiarowych; zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 dla procesów wytwarzania, pomiarów i analizy w nowoczesnych organizacjach; pokazanie zasad projektowania procesów; przedstawienie wskaźników które decydują o poprawności ekonomicznej i metrologicznej procesów; przedstawienie grup przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych w procesach pomiarowych; nabycie umiejętności samodzielnego doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych zadań.

Opis i plan
25-26 marzec

GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w teorii i praktyce

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań GD&T zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ASME oraz zaplanowanie metod pomiaru zidentyfikowanych wymagań. 

Opis i plan
10-12 kwiecień (3 dni)

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Opis i plan
15-16 kwiecień

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO-GPS

czytaj więcej
Ostatnie kilka lat przyniosło dużo zmian w wymaganiach stawianych dokumentacji technicznej. Pojawiły się nowe wydania norm systemu GPS do najważniejszych możemy zaliczyć: PN-EN ISO 1101:2017-05-E; PN-EN ISO 1660:2017-05-E; PN-EN ISO 5459:2011-P; PN-EN ISO 14405-1:2016-E; PN-EN ISO 2692 :2015-02-E.
Wykłady i b.duża liczba ćwiczeń mających na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Opis i plan
9-10 maj

Niepewność pomiarów - warsztaty teoretyczno-praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z metodyką obliczania niepewności pomiarów oraz zdobycie informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności. Omówienie zasad i praw panujących w tym zakresie, w odniesieniu do różnych norm jakościowych, takich jak np.: PN-EN ISO 10012-1, PN-EN ISO 14253-1, VDI/VDE/DGQ, DIN ENV 13005 i innych.
Dotyczy głównie pomiarów długości i kąta jak również pomiarów siły, masy, ciśnienia, temperatury i innych wielkości mierzalnych.

Opis i plan
20-21 maj

GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w teorii i praktyce

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań GD&T zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ASME oraz zaplanowanie metod pomiaru zidentyfikowanych wymagań. 

Opis i plan
29-31 maj (3dni)

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Opis i plan
6-7 czerwiec

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025 + Wymagania stawiane laboratoriom pomiarowym i/lub badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem. 

Opis i plan
10-11 czerwiec

Projektowanie procesów pomiarowych - Dobór wyposażenia pomiarowego w systemie jakości wg ISO 9001 i IATF16949:2016

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zaprojektowania procesu pomiarowego w dowolnym procesie wytwórczym dla wielkości geometrycznych i mechanicznych, m.in.: przedstawienie organizacji jako mapy procesów z uwzględnieniem procesów pomiarowych; zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 dla procesów wytwarzania, pomiarów i analizy w nowoczesnych organizacjach; pokazanie zasad projektowania procesów; przedstawienie wskaźników które decydują o poprawności ekonomicznej i metrologicznej procesów; przedstawienie grup przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych w procesach pomiarowych; nabycie umiejętności samodzielnego doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych zadań.

Opis i plan
24-25 czerwiec

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO-GPS

czytaj więcej
Ostatnie kilka lat przyniosło dużo zmian w wymaganiach stawianych dokumentacji technicznej. Pojawiły się nowe wydania norm systemu GPS do najważniejszych możemy zaliczyć: PN-EN ISO 1101:2017-05-E; PN-EN ISO 1660:2017-05-E; PN-EN ISO 5459:2011-P; PN-EN ISO 14405-1:2016-E; PN-EN ISO 2692 :2015-02-E.
Wykłady i b.duża liczba ćwiczeń mających na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Opis i plan
0.079138 ms