Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec CITIZEN

Harmonogram szkoleń

4-6 październik (3 dni)

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Opis i plan
18-19 październik (2 dni)

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025 + Wymagania stawiane laboratoriom pomiarowym i/lub badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem. 

Opis i plan
30-31 październik (2 dni)

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO-GPS

czytaj więcej
Ostatnie kilka lat przyniosło dużo zmian w wymaganiach stawianych dokumentacji technicznej. Pojawiły się nowe wydania norm systemu GPS do najważniejszych możemy zaliczyć: PN-EN ISO 1101:2017-05; PN-EN ISO 1660:2017-05; PN-EN ISO 5459:2011-P; PN-EN ISO 14405-1:2016-12; PN-EN ISO 2692 :2021-E; PN-EN ISO 22081:2021-E.
Wykłady i bardzo duża liczba ćwiczeń mających na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Opis i plan
0.153637 ms