Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec CITIZEN

Harmonogram szkoleń

10-11 Październik

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025 + Wymagania stawiane laboratoriom pomiarowym i/lub badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem. 

Opis i plan
19-21 Październik (3 dni)

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Opis i plan
-0.800559 ms