https://www.high-endrolex.com/47

https://www.high-endrolex.com/47

https://www.high-endrolex.com/47

Program SNAP LINE CZUJNIKI | LP Products
Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec CITIZEN

SNAP LINE - CZUJNIKI


Program SNAP LINE CzZ (Czujniki Zegarowe) to program komputerowy przeznaczony do szybkiego sprawdzania mechanicznych czujników zegarowych-zębatych, przy pomocy głowicy mikrometrycznej MITUTOYO.

Zastosowana w programie metoda sprawdzania czujników jest zgodna z instrukcją* sprawdzania czujników zegarowych-zębatych z działką elementarną 0,01 mm.

* Zarządzenie Nr 53 Prezesa GUM z 18 kwietnia 1996 r. - DzUMiP Nr 11/96r. poz. 61.

Nasz program pozwala na ograniczenie czasu sprawdzania danego czujnika do około 15 minut. Jest to czas potrzebny do wprowadzenia danych pomiarowych. Pozostałe czynności obliczeniowe wykonywane są przez komputer w czasie natychmiastowym.

Podstawowy interfejs programu SPAN LINE CzZ zawiera:


0.144074 ms